مزایای شرکت در همایش

  • آشنایی با چهره های برتر علمی ملی و بین المللی و استفاده از سخنرانی های اساتید برجسته کشور
  • چاپ کامل مقالات در سی دی مجموعه مقالات
  • اهدای لوح تقدیر برای مقالات برتر کلیه گروه های شرکت کننده
  • ارسال پستی مدارک شرکت کنندگان بصورت رایگان در صورت عدم حضور پژوهشگران در همایش و ارسال الکترونیکی کلیه گواهی ها به شرکت کنندگان
  • نمایه سازی مقالات در پایگاه سیویلیکا

طراحی سایت