درباره همایش

امروزه استانداردهای نظام آموزشی در سراسر جهان رشد فراینده ای داشته است. محتوای برنامه های درسی از یک سو، دانش حرفه ای و تخصص معلمان نیز از سوی دیگر، مرکز توجه کشورهای پیشرفته می باشد. بنابراین ایجاد شرایط و تمهیداتی که معلمان بتوانند همسو با تحولات علمی و نیازهای جامعه، توانمندی های خود را ارتقاء دهند، ضروری به نظر می رسد.

در این راستا، با یاری و استعانت خداوند متعال، اولین همایش ملی “آموزش و پرورش و یافته های نوین” در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، توسط  اداره آموزش و پرورش استان قم، معاونت پرورشی ناحیه یک، برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این همایش، دستیابی به آخرین دستاوردها و یافته های پژوهشی نوینی است که تمامی افراد صاحب نظر و فرهیخته به ویژه فرهنگیان عزیز، در هر گوشه از این مرز و بوم به آن دست یافته اند. این همایش با رعایت صرفه اقتصادی و با هدف اشاعه این یافته در نظام آموزشی کشور به ویژه شهر مقدس قم، برنامه ریزی شده است.

لذا از کلیه فرهیختگان، پژوهشگران و نخبگان علمی کشور دعوت می گردد در راستای تقویت بنیه علمی آموزش و پرورش، در این همایش ملی شرکت فرمایند.

اهداف همایش:

فراهم آوردن فرصت تعاملات و به اشتراک گذاری آخرین یافته های علمی- پژوهشی میان صاحبنظران و معلمان سراسر کشور

ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی مهارت های حرفه ای و معلمان فرهنگیان و سایر افراد فعال در حوزه های تعلیم و تربیت کشور

معرفی آخرین دستاورد ها و یافته های پژوهشی نوین صاحبنظران علمی در حوزه های مرتبط با نظام آموزشی

شناسایی و نقد و بررسی آسیب ها و چالش های نظام آموزشی کشور و ارائه راهکارهای موجود در رفع مشکلات و بهبود و ارتقاء وضعیت موجود

 


طراحی سایت